Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrot kwoty VAT jest przychodem

26-05-2015

Podatnicy wnoszący aport w zamian za ogół praw i obowiązków/akcje/udziały w spółce celowej powinni zapłacić podatek VAT od zbycia danego składnika majątku. Nie otrzymując zapłaty za wniesiony aport równowartość VAT obciąża aportującego. Do niedawna wartość podatku wpłacana była przez przyjmującego aport na rzecz wnoszącego, co było sposobem na zrealizowanie zasady neutralności VAT. Działanie takie budzi wątpliwości i ryzyko w podatkach dochodowych. Problemem jest określenie czy otrzymana w formie pieniężnej równowartość VAT należnego jest przychodem w CIT.

Niektóre wydawane interpretacje uznawały zwrócony VAT jako kwotę niestanowiącą przychodu w CIT, inne jako stanowiącą przychód w CIT.

Między innymi Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 28 stycznia 2010 r. (ILPB/423/982/09-14/MM), uznała równowartość VAT za nie stanowiącą przychodu w CIT. Odmienne stanowisko w tej sprawie określiła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 5 grudnia 2011 r. (IPPB3/423-850/11-2/MS).

Ostatecznie NSA w wyroku z 17 kwietnia 2015 r. (II FSK 731/13) uchylił jeden z wyroków WSA opowiadający się za wyłączeniem równowartości zwrotu VAT przy transakcji aportu z przychodów podmiotu wnoszącego aport.

Sprawa wróciła do pierwszej instancji i czeka na ponowne rozpatrzenie. Chociaż uzasadnienie NSA nie zostało jeszcze opublikowane, to prawdopodobnie w ocenie NSA „zwrot podatku” nie ma charakteru podatku.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 maja 2015 r., s. H6