Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrot towaru bez wstecznej korekty

17-03-2015

Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie zmian umożliwiających bieżącą korektę podatkową przychodów i kosztów, która niewątpliwie ułatwi życie wielu podatnikom. Konieczność takiej korekty może być następstwem zwrotu towaru, udzielania rabatów lub dokonywania zmian prognozowanej wcześniej przez strony kontraktu ceny.

Mimo, iż przepisy nie wyjaśniają, czy korektę należy robić na bieżąco, czy cofać się do momentu sprzedaży fiskus nakazuje wsteczne korekty, również wtedy kiedy zmiana ceny nastąpiła na wskutek okoliczności, których firma nie mogła przewidzieć.

W opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zaproponowano przyjęcie zasady, że jeśli pierwotna faktura jest prawidłowa, a korygującą wystawiono z przyczyn powstałych już po transakcji (np. obniżenie ceny w wyniku zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym), to można ją rozliczyć na bieżąco.

Źródło: Rzeczpospolita, 3 marca 2015 r., s. C4