Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrotem VAT trudno opłacić inne zaległości podatkowe

19-04-2016

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przypadku, gdy podatnik osiągnął nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym może ją przeznaczyć na spłatę innych należności Skarbu Państwa.

Wyrok WSA dotyczył wspólnika spółki cywilnej, który za zgodą pozostałych wspólników zamierzał przeznaczać nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym na pokrycie innych należności podatkowych lub publicznoprawnych.

Zgodnie z wcześniej wydaną interpretacją indywidualną, której dotyczył wyrok nadwyżka ta może zostać zaliczona np. w poczet podatku dochodowego czy akcyzy, które są należne Skarbowi Państwa. W przypadku opłat publicznoprawnych, których beneficjentami są np. gmina czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości zaliczenia podatku na poczet innych należności. Urząd może dokonać takiego przekazania na wniosek podatnika.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA urząd może zaliczyć nadwyżkę VAT na spłatę np. podatku od nieruchomości należnego gminie, ale będzie to traktowane, jako polecenie przelewu, więc po stronie podatnika istnieje ryzyko niedochowania terminu.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12.01.2016 r. o sygnaturze I SA/Wr 1110/15