Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrotem VAT trudno opłacić inne zaległości podatkowe

19-04-2016
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przypadku, gdy podatnik osiągnął nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym może ją przeznaczyć na spłatę innych należności Skarbu Państw [...]