Kadry i płace Prowadzimy pełen proces: od chwili rekrutacji pracownika, wprowadzenia danych do systemu poprzez ustalenie uprawnień, kalkulację płac, obliczanie podatków i składek, aż po wypłatę należności.

Tele IBS

TeleIBS to wewnętrzne Call Center Impel Bussines Solutions dedykowane pracownikom oraz kontrahentom. Konsultantami obsługującymi infolinie są doradcy kadrowo- płacowi oraz księgowo – finansowi przygotowani do profesjonalnej i merytorycznej obsługi.


W ramach TeleIBS udostępniamy dwa kanały przeznaczone do kontaktu:

infolinię telefoniczną 717 110 033
konsultanci przyjmują zgłoszenia w godz 8.00-16:00
pocztę elektroniczną teleinfo@impel.pl
rejestracja zgłoszeń 24H 

Uruchamiamy również oddzielną infolinię dedykowaną wyłącznie koordynatorom.

Rozwiązanie to pozwoli na optymalizację i standaryzację obsługi koordynatorów.

ZAKRES OBSŁUGI:

  • Dane osobowe  zapytanie o szczegóły, zmianę, wyjaśnienie nieprawidłowości
  • Informacje dotyczące zatrudnienia (okres zatrudnienia/wypowiedzenia, stanowisko, rodzaj umowy)
  • Wydruk dokumentów z Płatnika
  • Informacje dotyczące urlopów (limity, nieobecności, wyjaśnienia)
  • Niepełnosprawności (wyjaśnienia, informacje nt. orzeczeń, urlopy rehabilitacyjne)
  • Zgłaszanie próśb dotyczących kopii dokumentów z akt
  • Świadectwo pracy ( termin wystawienia, termin wysłania, prośba o duplikat)
  • Zaświadczenia ( przyjmowanie zgłoszeń, realizacja zaświadczeń)

KORZYŚCI  z TELEIBS: