O nas Zarząd

Zarząd

 

Jolanta Durasiewicz - prezes zarządu Impel Business Solutions

 

Ukierunkowana na rozwój i doskonalenie. Strategicznie zorientowana na wykorzystanie technologii w procesach back office. Wierzy w siłę i zaangażowanie pracownika. Propoguje powiązanie pracy człowieka z robotem upatrując w tym szans na jeszcze wyższą specjalizację.

Niemal od początku drogi zawodowej związana z obszarem HR. Z Grupą Impel związana z od 2015r. - początkowo jako menedżer obszaru kadr. Kształtowała rozwój produktów w obszarze kadr i płac oraz procesów wyspecjalizowanych (ZUS, dofinansowania do osób niepełnosprawnych oraz komornicy). Wspólnie z partnerami biznesowymi kształtowała ofertę Impel Business Solutions w zakresie usług HR oraz tworzyła standardy obsługi klienta. Jest współautorem strategii sprzedaży usług kadrowo – płacowych oraz rozwoju produktów spółki.

Karierę w obszarze twardego HR rozpoczęła w jednej z większych spółek Skarbu Państwa jako Kierownik Biura Zarządzania Personelem. Specjalizowała się m.in. w tworzeniu polityki personalnej, szkoleniowej oraz regulacji wewnętrznych w zakresie ZFŚS, regulaminu pracy i wynagradzania. Uczestniczyła w wielu projektach twardego i miękkiego obszaru HR, np.: we wdrażaniu systemu SAP HR, ocen okresowych dla dużej grupy pracowników, czy wartościowaniu stanowisk pracy.

 

 

 

Nasze spółki:

Impel Business Solutions Sp. z o.o.

ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 71/ 784 63 70
fax 71/ 784 63 37
e-mail: bpo@impel.pl

Zarząd:

Jolanta Durasiewicz - prezes zarządu
 

 

Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. 71/ 784 63 70
fax 71/ 784 63 37
e-mail: bpo@impel.pl

Zarząd:

Anna Ganczarska - Członek Zarządu Komplementariusza
Andrzej Naskrętski - Członek Zarządu Komplementariusza

Uprawnienia:

Anna Ganczarska - Doradca Podatkowy 11238
Andrzej Naskrętski - Doradca Podatkowy nr 10714
Anita Olbrych - Doradca Podatkowy nr 11577
Paweł Podlasiński - Doradca Podatkowy nr 12981
Magdalena Chodorek - Doradca Podatkowy nr 13447
Sławomir Wilczyński - Doradca Podatkowy nr 13524